Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Brexit: kracht of zwakte?

Het verlaten van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie: Brexit.

Coronaregels: zegen of vloek?

Nieuwsberichten van rave partys  waarbij jongeren de  coronaregels niet opvolgen.

Beledigen op sociale media: toestaan of verbieden? 

Op sociale media is het mogelijk om elkaar te beledigen, pesten, discrimineren etc. Vallen alle meningen onder de vrijheid van meningsuiting?

Wel of niet donor worden?

Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Waarom zou je wel/niet donor worden?

Mag een kind van gescheiden ouders zelf beslissen bij wie hij/zij gaat wonen? 

Stel je voor je ouders vertellen je dat ze gaan scheiden, jouw wereld verandert dan ook. Bij wie ga je wonen, bij je vader of je moeder of kun je bij beide ouders wonen? Mag je als kind zelf hierover beslissen?

Integratie nieuwkomers: met of zonder hun gewoonten op grond van overtuigingen/geloof?

Leerlingen in de klas die vanwege geloof of andere overtuiging keuzes maken in het wel of niet eten van levensmiddelen tijdens een kookles.

Coronavirus bestrijden via gecontroleerde groepsimmuniteit of via regelgeving/beperkingen van de vrijheid?

In maart 2020 werd door de overheid bepaald dat via groepsimmuniteit het coronavirus zou worden overwonnen. Na enkele maanden zijn we nog steeds ver weg van de realisatie van een groepsimmuniteit.

Mensen met een gezonde leefstijl minder laten betalen voor de zorgpremie?

Is het de taak van de overheid om toe te zien op een eerlijke verdeling van geld en middelen?

Wapenbezit geoorloofd met het oog op zelfverdediging? 

Het wapenbezit in de Verenigde Staten is voortdurende onderwerp van gesprek. Maakt de vrijheid om een wapen te bezitten de wereld veiliger of wordt de wereld minder veilig doordat burgers een wapen mogen dragen?

Plastic verbieden of niet?

Het klinkt ideaal: biologisch afbreekbaar plastic. Maar het materiaal verpest de recycling en kost afvalverwerkingsbedrijven veel geld.

Vuurwerk: gevaar of traditie?

Vuurwerk verbieden of niet.

Beveiligen of vertrouwen?

Lok je diefstal uit wanneer je het raam open hebt laten staan ‘s nachts.

Ongezonde voedingsmiddelen verbieden in schoolkantines?

Moet het verboden worden chips en snoep/koek te verkopen in de schoolkantine. Wat is de rol/taak van de school met betrekking tot de gezondheid van de leerlingen.

Orgaandonatie en wetgeving

Orgaandonatie en wetgeving. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om na je dood diverse organen beschikbaar te stellen voor transplantatie.

Engels als voertaal in Nederland

Met internationalisering en toenemende migratie wordt een vreemde taal spreken steeds belangrijker. Het bespreken van visies hierop.

Kinderarbeid en kledingindustrie

Kinderrechten, duurzaamheid en groei van de industrie. Leerlingen onderzoeken kinderarbeid en duurzame productie en leggen de relatie met de groeiende kledingindustrie.

Coronaregels respecteren of niet?

De scholen gaan (gedeeltelijk) weer open na een sluiting vanwege het Corona virus. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor de te nemen maatregelen.  Leerlingen hebben hun sociale contacten gemist en zijn blij elkaar weer te kunnen ontmoeten.

Kiezen voor vrienden of sportprestatie?

Tijdens lessen lichamelijke opvoeding wordt aan de leerlingen regelmatig gevraagd om groepen samen te stellen. Voor leerlingen kan dit lastig zijn. De sociale druk van vrienden kan bepalend zijn voor het maken van een eigen keuze.

Sneeuw vrij maken stoepje: burgerplicht?

Vroeger was het strafbaar als je jouw stoep niet sneeuwvrij maakte, tegenwoordig noemen we dit een burgerplicht.

Afschaffen zwarte Piet?

De vraag bevat een spanning tussen respect voor gevoelens en respect voor de waarde van traditie.

Toon meer resultaten