Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Moeten we de 17e eeuw een gouden eeuw noemen?

Groepsgesprek met als aanleiding de discussie over de Gouden Eeuw. Vooraf kunnen de filmpjes bekeken en het artikel  (bijlage) gelezen worden.

Dierproeven verbieden?

Dierproeven zijn in een aantal gevallen verplicht gesteld door nationale en internationale overheden.

Ingrijpen bij discriminatie van anderen of niets doen

In de tweede wereld oorlog waren er mensen die opkwamen voor gelijke rechten en bejegening van Joodse mensen. Deze mensen werden hiervoor vaak veroordeeld.

Robots in de zorgverlening

De zorgsector kampt al lange tijd met een tekort aan personeel.  Technologische ontwikkeling, robotica, biedt de mogelijkheid om robots te maken die zorgtaken kunnen laten uitvoeren.

Weigering plaatsing kinderdagverblijf bij niet-vaccinatie?

De discussie of een niet gevaccineerd kind op een kinderdagverblijf geweigerd mag worden staat centraal. Moreel relevante elementen: geloofsovertuiging/ gezondheidsbeleving, individueel- t.o.v. groepsbelang (kind en ouders  t.o.

Beschikken over eigen leven?

Sluiten wij door onze wetgeving over vrijwillige levensbeëindiging mensen met een sterke wens om over het eigen leven te beschikken buiten of helpen we hen hiermee?

vervoer en milieu

Is het verbod op benzine auto’s een oplossing ook al gaat dit ten koste van welvaart en bewegingsvrijheid van mensen. Het milieu zal hierdoor verbeteren maar de vervoerssector en het individu worden voor hoge kosten gesteld.

Verzekeringspremie aanpassen bij elektrische fiets

Er komen steeds meer elektrische fietsen in het verkeer, waarbij ook meer ongelukken met grotere impact. Mensen willen sneller van A naar B, hierbij houden ze minder rekening met de snelheid en veiligheid bij het fietsen op een elektrische fiets.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is de meest directe manier om arbeidsrisico's te verminderen.

alcoholleeftijd en verleiding van reclame

Terwijl de overheid de alcoholleeftijd heeft verhoogd worden jongeren via verschillende 'media kanalen' en reclames geconfronteerd met alcohol. Verleidt dit jongeren tot stiekem drinken?

Kiezen we voor jongens en meisjes om militaire dienstplicht te vervullen vanaf het 18e jaar?

In het nieuws verscheen dat prinses Amalia op haar 18e verjaardag een uitnodiging krijgt voor militaire dienstplicht. Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor vrouwen.

Monarchie of gekozen president?

In het nieuws verscheen een artikel dat bij de begroting die opgesteld is voor prinsjesdag 2020 er meer geld wordt gereserveerd voor het koningshuis ten opzichte van voorgaande jaren.

Kiezen we voor een duurzame leefstijl of voor een leefstijl met fossiele grondstoffen?

Bij het vak M&M worden lessen gegeven die gaan over duurzame leefstijl zonder fossiele brandstoffen.

Kunnen we mensen met een gezonde leefstijl minder zorgpremie laten betalen? 

Mensen met een gezonde leefstijl worden niet beloond of tegemoetgekomen als zij een gezonde leefstijl er op na houden. Zouden we daar niet verandering in kunnen aanbrengen?

Werken tijdens de coronacrisis in het ziekenhuis

Een documentaire over 3 ziekenhuizen in Brabant, geeft een beeld over het werken het ziekenhuis tijdens de eerste golf van de coronacrisis in maart/april 2020

Big brother is watching you, geeft dat een gevoel van veiligheid?

Zorgen beveiligers (zichtbaar in bijvoorbeeld een winkelcentrum) en cameratoezicht voor het gevoel van veiligheid of ervaar je een gevoel van aantasting van privacy?

Nieuwkomers met andere cultuur aanwinst of bedreiging/belasting voor onze samenleving?

Les is ontstaan n.a.v. reacties van leerlingen op een filmpje uit het jeugdjournaal. Leerlingen reageren lacherig en met scheldwoorden op mensen die in het filmpje te zien zijn.

recyclen van afval, recyclestraat

De school en daarmee de leerlingen gooien al het afval weg in de zelfde container. Zeker bij N&T wordt er veel afval weggegooid. Al het afval op 1 punt weg gooien is makkelijker en sneller maar niet duurzaam.

Alcohol onder 18 jaar weer toestaan? 

Vrijheidsbeperking versus veiligheid. Heeft de verhoging van de alcoholleeftijd alleen geleid tot een verschuiving van alcohol-locatie?

Kinderpardon

Moet Nederland alle kinderen van vluchtelingen een kinderpardon verlenen en investeren in hun burgerschapsbijdrage aan Nederland, of moet Nederland deze kinderen weren om de verzorgingsstaat beheersbaar te houden.

Toon meer resultaten