Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Werken tijdens de coronacrisis in het ziekenhuis

Toelichting

Een documentaire over 3 ziekenhuizen in Brabant, geeft een beeld over het werken het ziekenhuis tijdens de eerste golf van de coronacrisis in maart/april 2020

Dilemma

Kies je voor werken in het ziekenhuis tijdens de coronacrisis?

Botsende waarden

Volksgezondheid/algemeen belang vs persoonlijke gezondheid/belang

Schoolsoort/Niveau

 • vmbo-b

 • vmbo-k

Leerjaar

 • 3

 • 4

Vak

 • zorg en welzijn

Thema’s/Bouwstenen

 • Solidariteit

Methode/Boek

n.v.t.

Werkvorm(en)

Documentaire "Veerkracht' bekijken
Gastsprekers vanuit het ziekenhuis
Lesbrief met vragen behorend bij de documentaire

Literatuur/filmpjes/websites

https://www.youtube.com/watch?v=irN5h5GhOAI

Benodigdheden

pc, gastsprekers en vragenlijst

Bijlagen

 1. Wat is het moeilijke van dit coronavirus?

 1. Wat heeft de werkdruk voor de verpleegkundigen en artsen zo verhoogd? Doordat er veel mensen tegelijkertijd op de SEH komen en doordat de ontwikkeling van het virus voortdurend andere inzichten geeft.

00:05-00:10

 1. Waarom gaf het de verpleegkundigen ‘spanning’ bij het aankleden met de beschermende middelen?

Omdat het ook voor het ziekehuispersoneel niet gebruikelijk is om zich zoveel te moeten beschermen.

 1. Wat is het effect van de sociale media geweest?

Veel mensen zijn in korte tijd (soms ook onjuist) op de hoogte gebracht van de corona patiënten waardoor er nog meer druk kwam te staan op de ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen.

 1. Waarom was de bezoekregeling in het ziekenhuis ‘uitgekleed’?

Om de mogelijkheid voor het verspreiden van het coronavirus tot een minimum te beperken.

 1. Wat was onmenselijk?

De bezoekregeling voor de mensen met corona in het ziekenhuis: 1 familielid, 30 min, per dag.

00:10-00:15

 1. Waarom zorgde het coronavirus voor onzekerheden in de ziekenhuizen?

Er waren veel e-mails, veranderde protocollen en informatiebijeenkomsten. Veel mensen waren ook verkouden in het ziekenhuis waardoor er veel onzekerheid was over de manier van werken en bij elkaar zitten.

 1. Waarom werd het als ‘heftig’ ervaren dat een jonge collega was opgenomen?

Men had verwacht dat jonge mensen en collega’s het virus nier zouden kunnen oplopen. Het komt heel dichtbij en deze mensen zijn ook ernstig ziek.

 1. Hoe zou jij je voelen als je als arts of verpleegkundige bij een patiënt die hoest en corona heeft een onderzoekje moet uitvoeren?

Onzeker, omdat je ook weet dat jij besmet kunt raken en dat je de patient geen goed nieuws gaat vertellen: de zuurstofsaturatie(de hoeveelheid zuurstof in het bloed) is te laag en de IC gaat meekijken.

 1. Waarom was de voorspelling over de getallen beangstigend?

Omdat de capaciteit die de ziekenhuizen hadden te weinig bleken te zijn.

 1. Wat is een epidemioloog?

Een wetenschapper die als bioloog, medicus of diergeneeskundige gespecialiseerd is in statistisch onderzoek naar het voorkomen van de beïnvloedende factoren en de verspreiding van besmettelijke en niet-besmettelijke ziekten binnen een groep of een gebied

 1. Wat is een viroloog?

Een wetenschapper die zich bezighoudt met de studie van virussen en virusziekten.

00:15-00:20

 1. Zijn er ook negatieve geluiden naar aanleiding van het applaus?

Mensen geven een applaus, maar in de dagelijkse praktijk houden ze geen rekening met de maatregelen die zijn ingesteld.

 1. Waarom zijn de andere afdelingen van het ziekenhuis uiteindelijk gesloten?

Iedereen die beschikbaar was moest helpen bij de IC.

 1. Wat vond de verpleegkundige erg tijdens de dienst op de IC?

Dat de patiënten niet herkenbaar waren en soms zelfs 4 weken op hun buik lagen en beademd werden.

 1. Waarom wordt het coronavirus vergeleken met een sluipmoordenaar genoemd?

Omdat het niet meteen duidelijk is dat je besmet bent, wel anderen kunt besmetten en dat zelfs bij jonge gezonde mensen het virus zeer ernstige gevolgen kan hebben.

 1. Waarom had Carina van Herp schrik om naar haar werk te gaan?

Omdat de kans groot was dat ze besmet zou raken met het virus tijdens het schoonmaakwerk in het ziekenhuis. Ook mensen in haar omgeving waren bang dat Carina het virus zou meebrengen.

00:20-00:25

 1. De voorraad van de beschermingsmiddelen ging snel opraken.

Wat vond Bart Berden van de praktijken die mondkapjes tegen woekerprijzen werden aangeboden?

Immoreel.

 1. Wat wordt verstaan onder basiszorg op de IC?

Verzorgen en verplegen en vitale functies van de patiënt bewaken.

 1. Wat was anders in die tijd op de IC?

Meestal worden mensen beter op de IC. Met de corona patiënten ging het alleen slechter en kwamen te overlijden.

 1. Wat wordt bedoeld met de uitspraak: Wanneer gaan wij de grip verliezen?

Dat er geen voldoende hulp gegeven kon worden aan de corona patiënten op de IC.

00:25-00:30

 1. Wat is een ‘cohort’ afdeling?

Als meerdere patiënten besmet zijn met COVID-19, worden zij bij elkaar op een zaal gelegd. Dit heet cohortisolatie. Daar worden alle besmette patiënten apart van de andere patiënten verpleegt. Hierdoor kan de beste zorg geven worden, terwijl patiënten die andere zorg nodig hebben, niet in contact komen met het virus.

 1. Waarom wordt door afdelingen te ‘claimen’ direct een probleem veroorzaakt voor de reguliere zorg?

Omdat voor de cohortafdeling ruimte (bedden) nodig zijn. Normale behandelingen (reguliere zorg) wordt hierdoor niet mogelijk.

 1. Hoe ervaart Maarten de Wilde om te gaan werken op de cohortafdeling? (26:00)

Het beangstigt hem, ook wat er in de media wordt gezegd over corona.

 1. Waarom worden patiënten naar andere ziekenhuizen verplaatst?

Om de patiënten te verdelen over de beschikbare IC-plaatsen.

00:30-00:35

 1. In de media is er na een tijdje een ommekeer in het stellen van vragen. Hoe komt dat?

Men ervaart de ernst van de coronacrisis waardoor er een samenwerking optreed om elkaar niet te bestoken met vragen maar elkaar op een juiste manier te informeren.

 1. Wanneer wordt besloten om met de behandeling te stoppen?

Als de intensivist ziet dat alles wat mogelijk is (beademen) niet meer toereikend is.

00:35-00:40

 1. Het afscheid nemen van iemand is totaal anders. Waarom?

De mogelijkheden om afscheid te nemen zijn strikt door de landelijke maatregelen.

 1. Hoe heet de procedure als een patiënt een slang in de longen krijgt?

Intuberen : Intubatie is het aanbrengen van een buis (endotracheale tube) in de luchtpijp ten behoeve van beademingsapparatuur of om de luchtweg vrij te maken.

00:40-00:45

 1. Waarom ging het ziekenhuispersoneel zo door met werken?

Men zag de noodzaak van de crisis en ervaarde het als teamwork.

 1. Waardoor is de kans op een 2e of 3e golf groot?

Als er intensief contact is met elkaar.

School

Fioretti College Veghel vmbo

Auteur

John Stuijk

E-mail contactpersoon

john.stuijk@voveghel.nl