Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Weigering plaatsing kinderdagverblijf bij niet-vaccinatie?

Toelichting

De discussie of een niet gevaccineerd kind op een kinderdagverblijf geweigerd mag worden staat centraal. Moreel relevante elementen: geloofsovertuiging/ gezondheidsbeleving, individueel- t.o.v. groepsbelang (kind en ouders  t.o.v. andere kinderen en groepsleiders)

Dilemma

Mag een kind op een kinderdagverblijf geweigerd worden als het niet gevaccineerd is?

Botsende waarden

individueel belang versus collectief belang

Schoolsoort/Niveau

VMBO-B
VMBO-K
MAVO

Leerjaar

3 - 4

Vak

Zorg en welzijn

Thema’s/Bouwstenen

Identiteit
Solidariteit
Diversiteit

Methode/Boek

Edu4all
Profielmodule ‘werken in de kinderopvang’

Werkvorm(en)

  1. Korte introductie van het moreel dilemma. 5 minuten

  2. Stemming ‘voor’ of ‘tegen’, de vraag van het moreel dilemma, met behulp van gekleurde kaarten (klassikaal). 5 minuten

  3. Alle leerlingen, zowel voor- als tegen stemmers, gaan digitaal op zoek naar informatie om hun mening te bekrachtigen met behulp van feiten en argumenten. Gebruik hiervoor de aangereikte bronnen en/of laat de leerlingen zelf op zoek gaan naar relevante bronnen. 15 minuten

  4. Dialoog onder leiding van docent en opnieuw stemming met uitgestelde mening. 20 minuten

  5. Afsluiting door docent. Samenvatting van proces en uitkomst. 5 minuten

Alle meningen zijn goed, centraal staat de dialoog en het zelf onderzoekend vermogen van de leerling.

Literatuur/filmpjes/websites

https://youtu.be/I7WAE2rhgnA Ouders laten hun kind steeds minder inenten: ‘Ik weet niet wat de bijwerkingen zijn’ - RTL NIEUWS

Moduleboek edu4all ’Werken in de kinderopvang’ Deel A, taak 11 Temperatuur opnemen

Rivm.nl/vaccinaties

De Volkskrant schrijft op 14 april 2019 het volgende:

‘De mazeluitbraak in New York, waar in korte tijd 285 mensen zijn geïnfecteerd, laat nog maar weer eens zien hoe snel een ziekte als mazelen om zich heen kan grijpen als er onvoldoende wordt gevaccineerd. Burgemeester Blasio van New York grijpt naar een noodmaatregel: mensen die in bepaalde postcodegebieden wonen en niet gevaccineerd zijn, moeten zich tegen mazelen laten inenten op straffe van een boete die kan oplopen tot 880 euro.

De recente uitbraak in het Haagse kinderdagverblijf toont dat we in Nederland ook niet immuun zijn, al is de nood niet zo hoog als in New York. Bezorgdheid, vooral op de kinderopvang, is er wel. Zo bleek vorige week dat meer dan tien kinderdagverblijven in Noord Brabant kinderen weigeren als hun ouders aangeven principieel tegen inenten te zijn.’

Benodigdheden

Gekleurde kaartjes, rood en groen. Van elke kleur 1 per leerling per leerling
Computer of tablet
Pen en papier

Bijlagen

n.v.t.

School

Munnikenheidecollege

Auteur

N. Jochems & A. Tilli

E-mail contactpersoon

onbekend