Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

vervoer en milieu

Toelichting

Is het verbod op benzine auto’s een oplossing ook al gaat dit ten koste van welvaart en bewegingsvrijheid van mensen. Het milieu zal hierdoor verbeteren maar de vervoerssector en het individu worden voor hoge kosten gesteld.

Dilemma

Moet de overheid benzine- en dieselauto verbieden omdat we in Nederland te maken hebben met een milieuprobleem.

Botsende waarden

Milieubewustheid versus keuzevrijheid

welvaart versus veiligheid

Schoolsoort/Niveau

 • VMBOB

 • VMBOK

 • VMBOGT

 • MAVO

Leerjaar

Vak

 • MobiliteitEnTransport

 • Techniek

Thema’s/Bouwstenen

 • Duurzaamheid

 • Globalisering

 • Identiteit

 • Solidariteit

 • TechnologischBurgerschap

Methode/Boek

VT Totaal profieldeel 4 transport

Werkvorm(en)

Inleiding en groepsactiviteiten met dialoog.

Wat weegt zwaarder: verbetering van het klimaat voor de toekomst of welvaart op dit moment? CO2 uitstoot is een van de oorzaken van de ecologische problemen. Ons gedrag heeft hierop direct invloed. Is het verbod op benzine auto’s een oplossing ook al gaat dit ten koste van welvaart en bewegingsvrijheid van mensen. Mag de overheid de keuzevrijheid en welvaart van burgers beperken ten behoeve van de leefbaarheid en veiligheid?

Welke gevolgen heeft ons gedrag op de ecologische problemen? Welke waarden conflicteren met elkaar? Hoe maken we keuzes en wat zijn daarvan de gevolgen? Wat is de rol van de overheid.

1. Bekijk de filmpjes klassikaal.

2. Leerlingen bedenken eerst individueel en dan in groepjes van 4 leerlingen, 3 argumenten voor en 3 argumenten tegen het gebruik van de elektrische auto als oplossing voor het verminderen van CO2 uitstoot.

3. Leerlingen maken, per groepje, een top drie van argumenten voor en een top drie van argumenten tegen.


4. Klassikale bespreking, dialoog onder leiding van docent, van de verschillende top drie gemaakt door de verschillende groepjes.

5. Conclusie en samenvatting door de docent

6. Leerlingen gaan naar de website van Milieu Centraal en vullen de vragen in.

(https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=elektrische_auto)

7. Nabespreken van de vragenlijst. Wat valt op? Leg samen met de leerlingen een verbinding met de conclusie en samenvatting bij 5. Is er sprake van een andere mening? Laat leerlingen dit bij zichzelf onderzoeken. Nodig leerlingen uit om hier iets over te delen met de groep.

Literatuur/filmpjes/websites

Filmpje 1 https://www.youtube.com/watch?v=aJYWRl1qtPA: E-Trucks Europe voor duurzame transportoplossingen | Zó kan het ook! RTLZ

Filmpje 2 https://www.youtube.com/watch?v=Fk_4GPw81fw: Ecologische Voetafdruk: duurzaam omgaan met het milieu. 
Alles wat jij gebruikt, moet ergens geproduceerd worden. Hoeveel ruimte neemt dat eigenlijk in beslag op de aardbol?

Website https://advies-op-maat.milieucentraal.nl/aom/?module=elektrische_auto: Milieu Centraal

Benodigdheden

Ipad of laptop, lokaal met digibord. Pen en papier en een lokaal waarin in groepjes kan worden samengewerkt.

Achtergrondinformatie voor de docent:

Elektrische auto

Stiller, schoner en klimaatbewust rijden: dat kan met een elektrische auto. De CO2-uitstoot is zo’n 50% lager dan die van een benzine- of dieselauto. Elektrisch rijden is bovendien beter voor schone lucht op straat én voor de natuur, want tijdens het rijden komen er geen fijnstof en stikstofoxide vrij. Met de keuzehulp bepaal je welke auto bij jou past.

Elektrische auto’s zijn nog wel duurder dan brandstofauto’s, maar de ontwikkelingen gaan snel. Er komen goedkopere auto’s op de markt en het bereik van de accu neemt toe. Als je kijkt naar de maandkosten, wint de elektrische auto het nu al van auto’s op brandstof. Milieu Centraal vergelijkt de kosten, gaat in op de actieradius en geeft praktische tips voor opladen. …................................................................................................................................................................................................................................Ecologische voetafdruk

(wikikids)https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/World_map_of_countries_by_ecological_footprint_%282007%29.svg/300px-World_map_of_countries_by_ecological_footprint_%282007%29.svg.png

Ecologische voetafdruk van de landen. Hoe roder, hoe meer we de planeet belasten

Je ecologische voetafdruk is de hectare die je als mens gebruikt. Met voetafdruk bedoelen ze de grond die je gebruikt om in en op te leven, je huis te bouwen, je groente te verbouwen, je vakantieplek enzovoort. Maar die grond gebruiken we ook om ons eigen afval te verwerken. Dat kost de aarde te veel energie. De aarde heeft ruimte om elk mens op aarde 1,7 mondiale hectare te geven, maar voor ons is dat natuurlijk niet genoeg. Gemiddeld gebruiken we over de hele wereld 2,6 mondiale hectare. In Nederland is het nog erger! Hier gebruiken we gemiddeld 6,3 mondiale hectare. Voor al die extra hectares die we gebruiken hebben we eigenlijk nog een halve aarde nodig. Dat gaat natuurlijk niet zomaar lukken. Daardoor ontstaan veel problemen. Een van de ergste problemen hiervan is toch de klimaatverandering. Want ook jij bent daar schuldig aan. Wil je hier nou iets tegen doen? Zoek tips! Ga bijvoorbeeld korter douchen dan dat je normaal doet. Stap over op groene stroom. Ga lopend of met de fiets naar school als dat mogelijk is en zo zijn er nog meer van dit soort tips.


Het klimaat wordt warmer, waardoor in de toekomst steeds meer onbestendig weer komt. In Afrika zullen steeds meer droge streken ontstaan, waardoor steeds meer mensen hun land moeten ontvluchten. In Azië zullen steeds meer landen onder water komen door de stijgende zeespiegel. Een ander probleem is het grote gebruik van plastic materialen die weggegooid worden. De zee raakt steeds meer vol van al deze plastics en dit komt in de voedstelketen van de toekomstige generaties.

Bijlagen

n.v.t.

School

Munnikenheide College

Auteur

E. Heuvelmans

E-mail contactpersoon

eheuvelmans@munnikenheidecollege.nl