Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Robots in de zorgverlening

Toelichting

De zorgsector kampt al lange tijd met een tekort aan personeel.  Technologische ontwikkeling, robotica, biedt de mogelijkheid om robots te maken die zorgtaken kunnen laten uitvoeren. Hierdoor zijn er minder mensen nodig die praktische zorg kunnen verlenen. Sommige mensen vinden dit een goede ontwikkeling, andere mensen geven aan dat een robot geen goede vervanging is van een ‘menselijke’ zorgverlener.

Dilemma

Moeten we robots gebruiken om het personeelstekort in de zorgsector op te lossen?

Botsende waarden

vernieuwing versus menswaardigheid

Schoolsoort/Niveau

VMBO-B
VMBO-K
MAVO

Leerjaar

3 - 4

Vak

Zorg en Welzijn
Dienstverlening en producten

Thema’s/Bouwstenen

Duurzaamheid
Technologisch burgerschap

Methode/Boek

Zorg en Welzijn: EDU4all, Mens en Zorg                           Dienstverlening en producten: Dubbelklik

Werkvorm(en)

Spelvorm met stellingen.

  1. De docent geeft de leerling toegang tot het artikel en de filmpjes.

  2. Leerlingen gaan zelfstandig op zoek naar informatie over zorgrobots.

  3. Leerlingen gaan onder begeleiding van de docent klassikaal stellingen maken met als onderwerp ‘Moeten we robots gebruiken om het personeelstekort in de zorgsector op te lossen?’ Een voorbeeld van een stelling: ‘Een robot die medicijnen naar de zorgvrager brengt kan een zorgverlener vervangen.’

  4. Leerlingen lezen om de beurt hun stelling voor.

  5. De docent verdeeld de klas in drie zones: VOOR, TEGEN, NEUTRAAL

  6. De docent laat de leerlingen plaats nemen in de zone die zij kiezen na het voorlezen van de stelling.

  7. Klassengesprek onder begeleiding van de docent.

  8. Leerlingen kiezen opnieuw.

Afsluiting door reflectie op product en proces.

Benodigdheden

Computer/tablet
Pen en papier
Digibord eventueel
Lokaal waar de tafels aan de kant kunnen worden geschoven

Bijlagen

Bijlage: Zorgrobot Zora wint zorginnovatie start-up award 

Zora de Zorgrobot ontlast zorgverleners en leidt tot betere en snellere persoonlijke zorg of hulp. Om die reden won Zora de Zorgrobot vandaag de zorginnovatie start-up award. 

 Foto: Vughterstede 

Zora was één van de tien genomineerden uit de 21 inzendingen voor de zorginnovatie start-up award. Bij de beoordeling keek de jury vooral naar de mate waarin het product op te schalen is, de impact op de zorg en de mate van innovatie. Volgens het juryrapport leidt inzet van ZORA tot het ontlasten van de zorgverlener en tot betere en snellere persoonlijke zorg of hulp. Zij is gevalideerd in de zorgmarkt, sympathiek en spreekt tot de verbeelding. Het gaat om afleiding en vermaak in een omgeving waarbij mensen in een sleur of routine zitten. De potentie is duidelijk om meer te leren van human-robot interactie en om de intelligentie van de robot te verbeteren naar meer autonoom gebruik. ZORA laat ouderen op een hele aaibare en ontspannen manier bewegen. 

 Zora 

Zora is een “humanoïde” robot die wordt ingezet bij bijvoorbeeld bewoners van zorgcentra voor bejaarden, in scholen met autistische kinderen, in ziekenhuizen op de afdelingen pediatrie, neurologie en in de kinderrevalidatie. Zora heeft inmiddels 55 zusjes. De robot beschikt over diverse sensoren, kan spreken en beschikt over een camera om beelden door te sturen. De robot is slechts 57 centimeter, maar ontzorgt door vermaak en interactie met de omgeving. 

Jury 

De jury bestond uit Aad Koster (directeur ActiZ), Lotte de Bruijn (directeur Nederland ICT), Dik Hermans (bestuurslid VitaValley), Michel van Schaik (directeur Gezondheidszorg Rabobank Internationaal), Jelle van der Weijde (domeinmanager Gezond Economic Board Utrecht) en Jurriaan van Rijswijk (hairman Games for Health Europe) 

School

Munnikenheide College

Auteur

M. Weterings

E-mail contactpersoon

onbekend