Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Plastic verbieden of niet?

Toelichting

Het klinkt ideaal: biologisch afbreekbaar plastic. Maar het materiaal verpest de recycling en kost afvalverwerkingsbedrijven veel geld. De afvalverwerkers willen er liefst vanaf => het materiaal is niet biologisch afbreekbaar: compost wordt door zulke plastics in één klap waardeloos, aldus de afvalverwerkers. Moeten afvalverwerkingsbedrijven opdraaien voor de kosten van de veiligheid van onze leefwereld?

Dilemma

Moeten we plastic verpakkingen verbieden en kiezen voor milieuvriendelijke verpakkingen waardoor afvalverwerkers meer kosten zullen maken? 

Botsende waarden

milieubewustheid versus rechtvaardigheid

Schoolsoort/Niveau

VMBO-B
VMBO-K
MAVO

Leerjaar

3 - 4

Vak

PIE

Thema’s/Bouwstenen

solidariteit, duurzaamheid, globalisering

Methode/Boek

PIE:  Materialen en gereedschappen: profieldeel 2.2.1, uitgeverij Vertoog

Werkvorm(en)

Dialoog over het dilemma. Moeten we plastic verpakkingen verbieden en kiezen voor milieuvriendelijke verpakkingen waardoor afvalverwerkers meer kosten zullen maken? 

  1. Inventariseer na een korte inleiding de eerste mening van de leerlingen. Gebruik hiervoor gekleurde kaarten rood=verbod, groen=biologisch afbreekbare variant.

  2. Leerlingen onderzoeken met behulp van de informatie hun gegeven mening.

  3. Dialoog onder leiding van de docent.

  4. Opnieuw inventariseren van de meningen van de leerlingen met behulp van de gekleurde kaarten (rood en groen)

  5. Conclusie en afsluiting door docent. 

Literatuur/filmpjes/websites

https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/verpakkingen/milieu-impact-van-verpakkingen/#plastic  informatieve website over bio plastic, makkelijk leesbaar voor leerlingen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologische_voetafdruk algemene informatie voor leerlingen. Vertrekpunt om zelf verder op zoek te gaan naar hun ecologische voetafdruk.

http://voetafdruktest.wnf.nl/ test je eigen ecologisch voetafdruk

https://www.rd.nl/meer-rd/wetenschap-techniek/plantaardig-plastic-niet-per-definitie-afbreekbaar-1.1413878

Benodigdheden

Bronnen achtergrondinformatie docent.

Stemkaarten rood  (mee eens) en groen (mee oneens)

Laptop/computer/tablet per leerling 

Bronnen voor docent:

  1. Grondstof: https://web.archive.org/web/20190828114119/http://www.plasticpollution.nl/2018/03/08/waar-wordt-bioplastic-van-gemaakt/

  2. bioplastic uit kooldioxide https://www.biobasedpress.eu/nl/2012/10/bioplastics-uit-kooldioxide-nieuw-en-afbreekbaar/

  3. 5 vragen over bioplastic https://www.greenpeace.org/nl/natuur/23226/5-mythes-rondom-bioplastic/

  4. afvalverwerker heeft het helemaal gehad met bioplastic https://www.ad.nl/economie/afvalverwerker-heeft-het-helemaal-gehad-met-bioplastic~a09be8a3/

Bijlagen

n.v.t.

School

Munnikenheidecollege

Auteur

A. van der Mark

E-mail contactpersoon

avandermark@munnikenheidecollege.nl