Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toelichting

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is de meest directe manier om arbeidsrisico's te verminderen. Door bezuinigingen, druk van een werkgever of omdat je het niet prettig vindt om te dragen kun je ervoor kiezen je niet aan de voorschriften te houden. De consequenties hebben niet alleen gevolgen voor jou, ook voor de mensen in jouw directe omgeving (zoals familieleden en de maatschappij).

Dilemma

Kiezen voor gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen of niet (en accepteren van de consequenties)?

Botsende waarden

veiligheid versus verantwoordelijkheid en keuzevrijheid versus solidariteit

Schoolsoort/Niveau

  • VMBO-B, VMBO-K, MBO-GT, MAVO

Leerjaar

  • 3, 4

Vak

  • Dienstverlening en Producten, Bouwen Wonen en Interieur/Bouwtechniek

Thema’s/Bouwstenen

  • Vrijheid en gelijkheid, macht en inspraak, identiteit, solidariteit

Methode/Boek

lesmethode dubbelklik (D&P), BWI geen lesmethode

Werkvorm(en)

De hele klas/groep betrekken bij een dialoog. 

Doel: 

  • Op een energieke manier de hele klas betrekken bij de dialoog over het dilemma. 

  • Leerlingen kunnen door middel van dialoog hun positie bepalen ten opzichte van de burgerschapskwestie middels een activerende werkvorm.

Door: Leerlingen lezen de zelf gevonden informatie of de informatie die zij van de docent krijgen en maken daarna stellingen passend bij hun mening. 

Aanpak: 

Verdeel de ruimte in: ‘gebruiken/ niet gebruiken’. Schrijf dit voor de duidelijkheid op het bord. 

Schrijf het dilemma op het bord. 

Schrijf een van de stellingen van de leerlingen op het bord, onder het dilemma. De leerling die de stelling heeft gemaakt, ligt deze toe. 

Nodig je leerlingen uit om te reageren op de stelling door richting ‘gebruiken of niet gebruiken’ te lopen. 

Stel een aantal vervolgvragen die uitnodigen tot dialoog. Docent is gespreksleider maar neemt niet (inhoudelijk) deel aan het gesprek. 

Tijdens de dialoog mogen leerlingen van plaats wisselen, dus op elk moment mogen ze kiezen om te wisselen naar gebruiken of niet gebruiken’. 

Besluit de dialoog door elke leerling opnieuw te laten kiezen voor gebruiken of niet gebruiken Laat de leerlingen opnieuw plaats nemen in het vak van deze tweede, uitgestelde mening. 

Herhaal deze werkvorm met andere stellingen (aantal is afhankelijk van beschikbare tijd. Zorg voor diversiteit van stellingen!) 

Afsluiting: Vat de les kort samen en nodig de leerlingen uit om individueel en gezamenlijk een conclusie te trekken.

Literatuur/filmpjes/websites

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/persoonlijke-beschermingsmiddelen

https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/nieuws/2018/01/het-wat-hoe-van-pbm-1011192?io_source=www.arbo-online.nl&_ga=2.23773247.442149858.1600348449-1950529359.1585232694

Extra informatie 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade te voorkomen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is de meest directe manier om arbeidsrisico's te verminderen. Door bezuinigingen, druk van een werkgever of omdat je het niet prettig vindt om te dragen kun je ervoor kiezen je niet aan de voorschriften te houden. De consequenties hebben niet alleen gevolgen voor jou, ook voor de mensen in jouw directe omgeving (zoals familieleden). Ziek zijn kost geld, voor wie zijn die kosten in dit geval?

Persoonlijk beschermingsmiddel

Een persoonlijk beschermingsmiddel wordt door een persoon gedragen en beschermt de drager van het persoonlijk beschermingsmiddel tegen een gevaar van buiten. Een persoonlijk beschermingsmiddel vormt een barrière tussen het gevaar en de persoon. Een persoonlijk beschermingsmiddel biedt alleen bescherming tegen de gevaren die de fabrikant aangeeft, en als het persoonlijk beschermingsmiddel volgens de instructies wordt gebruikt. 

Wat kan de werkgever doen als zijn werknemer de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) niet draagt? Bij het verstrekken van de PBM moet de werkgever aangeven in welke situatie de PBM gebruikt moet worden. Ook geeft hij voorlichting over het gebruik van de PBM. Hij moet de werknemer laten tekenen voor ontvangst van zowel de verstrekte PBM als de daarbij behorende instructie. Als de werknemer weigert de verstrekte PBM te gebruiken, kan de werkgever diverse stappen ondernemen:

Een mondelinge waarschuwing, met aantekening in personeelsdossier. Bij blijvende weigering een schriftelijke waarschuwing geven met kopie in personeelsdossier. Een boete opleggen als de CAO of het arbeidsreglement een boetebeding kent.

Een verzoek aan de Inspectie SZW tot controle. De Inspectie SZW kan de werknemer een boete opleggen tot maximaal € 450,-.

Een schorsing zonder behoud van loon.

Als alle voorgaande maatregelen niet werken, kun je een ontslagvergunning aanvragen op grond van het niet gedragen zoals een goed werknemer betaamt en het weigeren van een opdracht. Ontslag op staande voet is alleen zinvol als naar objectieve maatstaven sprake is van het door de weigering van de werknemer veroorzaken van dusdanige risico's op ernstige gevolgen voor de werknemer zelf en/of derden, dat handhaving van het dienstverband in strijd is met goed werkgeverschap.

Benodigdheden

Digibord, lokaal, device, papier en pen.

Bijlagen

n.v.t.

School

Munnikenheide College

Auteur

Jan van Schilt

E-mail contactpersoon

jvanschilt@munnikenheidecollege.nl