Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ongezonde voedingsmiddelen verbieden in schoolkantines?

Toelichting

Moet het verboden worden chips en snoep/koek te verkopen in de schoolkantine. Wat is de rol/taak van de school met betrekking tot de gezondheid van de leerlingen.

Dilemma

Moet het verboden worden om ongezond voedsel te verkopen in de schoolkantine?

Botsende waarden

Keuzevrijheid leerling versus verantwoordelijkheid school voor gezondheid.

Schoolsoort/Niveau

 • VMBOB

 • VMBOK

 • VMBOGT

 • MAVO

Leerjaar

 • 3

 • 4

Vak

 • Zorg en Welzijn

Thema’s/Bouwstenen

 • Democratische cultuur

 • Macht en inspraak

 • Solidariteit

 • Vrijheid en Gelijkheid

Methode/Boek

Edu4all keuzevak welzijn, kind en jongere; Werken op een brede school. Deel B, taak 6

Werkvorm(en)

Dialoog in groepje onder begeleiding van de docent. Zet vooral in op bewustwording. 100 minuten
Verdeel de klas in groepjes van 4 leerlingen. Kies enkele bronnen voor de leerlingen, zie literatuur.
1. Bespreek klassikaal het moreel dilemma en vraag alle leerlingen hun individuele mening te noteren. 10 min
2. Leerlingen lezen de bronnen (zelf bronnen op laten zoeken kan ook) en gaan in gesprek over de bronnen met elkaar in hun eigen groepje. 10 min
3. Leerlingen delen hun mening over de bronnen met elkaar en delen welke bron hen het meest aanspreekt (in het groepje) 20 min
4. Leerlingen noteren elkaars mening over het morele dilemma. Elke leerling beschrijft dus drie meningen van de andere groepsleden. (in het groepje) 15 min
5. Leerlingen lezen hardop aan elkaar voor wat ze geschreven hebben. Klopt het/ komt het overeen met wat de ander bedoelde? (in het groepje) 10 min
6. Leerlingen gaan nu in dialoog met elkaar over hun meningen. 15 min
7. Docent begeleidt elk groepje en vraagt elke leerling om een conclusie: Wat was je eerste mening? Wat is je laatste mening? Is je mening veranderd of versterkt? Hoe komt dat. 20 min

Literatuur/filmpjes/websites

Website van de gezonde school

https://www.opvoeden.nl/overgewicht-609/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/pubers-en-overgewicht~baadeff0/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-doen-we/daarom-een-gezonde-schoolkantine.aspx

https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-doen-we/daarom-een-gezonde-schoolkantine/scholieren-zien-gezond-kantine-aanbod-als-hulpmiddel-om-gezonder-te-kiezen.aspx

https://www.missethoreca.nl/catering/nieuws/2012/04/alleen-maar-gezond-eten-in-schoolkantine-10188347?_ga=2.175858022.534193520.1585232694-1950529359.1585232694

Benodigdheden

Lokaal met ruimte voor groepswerk. Digitale middelen zoals laptop/computer o.a. Pen en papier.

Bijlagen

n.v.t.

School

Munnikenheide College

Auteur

Nancy Jochems

E-mail contactpersoon

njochems@munnikenheidecollege.nl