Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nieuwkomers met andere cultuur aanwinst of bedreiging/belasting voor onze samenleving?

Toelichting

Les is ontstaan n.a.v. reacties van leerlingen op een filmpje uit het jeugdjournaal. Leerlingen reageren lacherig en met scheldwoorden op mensen die in het filmpje te zien zijn.
Het doel is om de leerlingen zich bewust te maken van hun reacties op anderen.
Als de leerlingen het programma ‘je zal het maar hebben’ kijken reageren ze niet negatief op de mensen in het programma. Ik denk dat dat komt omdat ze dan het hele verhaal van een persoon horen en respect krijgen. Hierover ga ik in gesprek met de leerlingen.
Daarna kom ik weer terug op de reacties die eerder gaven. Zo probeer ik de leerlingen bewust te maken van hun gedrag.

Dilemma

Mensen met andere gewoonten, uit andere cultuur beschouwen als aanwinst of bedreiging/belasting van onze samenleving?

Botsende waarden

gelijkheid vs vrijheid van meningsuiting

Schoolsoort/Niveau

PrO

Leerjaar

3

Vak

Cultuur en Maatschappij

Thema’s/Bouwstenen

4: Identiteit
5: Diversiteit
6: Solidariteit

Methode/Boek

n.v.t.

Werkvorm(en)

Klassengesprek aan de hand van een programma.

Stellingen:

  • Ik mag iemand beoordelen op zijn/haar uiterlijk.

  • Ik mag zeggen wat ik denk.

  • Als je je gek gedraagt vraag je om negatieve reacties.

Benodigdheden

pc en digibord.

Bijlagen

n.v.t.

School

Fioretti College Veghel

Auteur

Carmen van den Berg

E-mail contactpersoon

Carmen.vandenberg@voveghel.nl