Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Monarchie of gekozen president?

Toelichting

In het nieuws verscheen een artikel dat bij de begroting die opgesteld is voor prinsjesdag 2020 er meer geld wordt gereserveerd voor het koningshuis ten opzichte van voorgaande jaren. Men vraagt zich af of in economische zware tijden dit is uit te leggen door de regering.

Dilemma

Kiezen we voor een monarchie of voor een gekozen president?

Botsende waarden

Traditie vs democratie 

Schoolsoort/Niveau

  • vmbo-b

  • vmbo-k

  • vmbo-gt

Leerjaar

  • 3

  • 4

Vak

  • maatschappijkunde

Thema’s/Bouwstenen

  • Democratische cultuur

  • Macht en inspraak

  • Vrijheid en gelijkheid

Methode/Boek

Examenkatern KGT, Essener

Werkvorm(en)

(stellingen voor een dialoog)
1. Meer geld naar koningshuis, is dat uit te leggen in economisch zware tijden?

2. Willen we het koningshuis aanhouden (gaat over per erfenis) of gaan we liever over naar een (democratisch gekozen) president?
Inspringdiscussie
Wat: Een groepje van vier leerlingen begint met de discussie over een stelling. Leerlingen uit het publiek mogen inspringen in de discussie als ze een goed argument hebben. Dat kan een argument zijn dat al genoemde argumenten versterkt, bekritiseert of juist een nieuwe kijk geeft op het onderwerp. Wanneer er een leerling inspringt springt een andere deelnemer uit. Het aantal deelnemers blijft dus gelijk.
Waar: In de klas.
Waarvoor: Een dynamische discussievorm waarin veel leerlingen actief mee kunnen doen. Om te zorgen dat ook leerlingen die zich meer op de achtergrond houden aan bod komen kun je die bij de eerste vier deelnemers kiezen.
Materiaal: Stoelen in carré met vijf stoelen in een halve cirkel er voor.
Maak de volgende opstelling:
De groep zit in een carré, vooraan staan vijf stoelen in een halve cirkel. De vier deelnemers zitten elk op een stoel, de eerste stoel blijft vrij. Als een leerling wil inspringen gaat het op de eerste stoel zitten, de leerling op de laatste stoel mag eventueel de zin nog afmaken en gaat dan in de kring zitten. Alle deelnemers hoppen een stoel verder zodat de eerste stoel weer vrij komt. In het begin even wennen, maar als dit eenmaal loopt dan kan de discussie redelijk vlot doorgaan. De eerste keer dat je dit doet is het wel handig om het in- en uitspringen met het doorschuiven op de stoelen even te oefenen. Als het inspringen te rommelig is doordat er steeds meerdere leerlingen tegelijk willen inspringen, kun je leerlingen die willen inspringen hun hand laten opsteken en zelf beurten geven. Verloop 1. Kies vier leerlingen die beginnen, de rest in carré er omheen.
Verloop:
1. Leidt het onderwerp in en geef de stelling. Spreek een tijd af (bijvoorbeeld 5 minuten);
2. De discussie kan nu beginnen. Leerlingen die een argument willen toevoegen mogen inspringen, na inspringen schuift de rest een stoel door;
3. De discussie stopt na de afgesproken tijd of wanneer de inspiratie op raakt;
4. Maak een nieuw startgroepje en geef een nieuwe stelling.
5. Reflectie
• Vat het verloop van de discussie even samen;
• Lukt het om met argumenten te komen die een nieuwe kijk geven op het onderwerp?

Literatuur/filmpjes/websites

https://nos.nl/artikel/2348588-meer-geld-naar-koningshuis-is-dat-uit-te-leggen-in-economisch-zware-tijden.html,

https://www.republikeinen.org/2018/11/22/kosten-van-een-president/

https://www.youtube.com/watch?v=WbWbn91rTT4

Benodigdheden

Digibord, PC

School

Fioretti College Veghel vmbo

Auteur

Antoinette Snellaars

E-mail contactpersoon

Antoinette.snellaars@voveghel.com