Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Mag een kind van gescheiden ouders zelf beslissen bij wie hij/zij gaat wonen? 

Toelichting

Stel je voor je ouders vertellen je dat ze gaan scheiden, jouw wereld verandert dan ook. Bij wie ga je wonen, bij je vader of je moeder of kun je bij beide ouders wonen? Mag je als kind zelf hierover beslissen?

Dilemma

Mag een kind van gescheiden ouders zelf beslissen bij wie hij/zij gaat wonen? 

Botsende waarden

Vrijheid/zelfbepaling versus macht / verantwoordelijkheid

Schoolsoort/Niveau

PrO

Leerjaar

3

Vak

Mentorles

Thema’s/Bouwstenen

Vrijheid en gelijkheid
Macht en inspraak
Identiteit

Methode/Boek

n.v.t.

Werkvorm(en)

Filmpje bekijken, vervolgens in dialoog bespreken.

Stellingen:

  • Je ouders willen allebei dat je bij hen komt wonen, jij kiest bij wie je gaat wonen en doet dat het liefst in het grootste huis.

  • Je ouders hebben allebei recht op hun kinderen, je moet dus bij allebei de ouders om beurten wonen.

  • Mijn moeder werkt niet dus als ik bij haar ga wonen krijg ik de aandacht die ik wil.

  • Mijn vader is altijd op zijn werk als ik bij hem ga wonen kan ik lekker mij gang gaan en vrienden uitnodigen om te chillen.

  • Ik kies voor de ouder waar ik het beste mee over weg kan.

  • Een rechter beslist bij wie ik ga wonen, ik mag mijn voorkeur geven. Maar moet toch bij de ander gaan wonen.

  • Je vader/moeder praat altijd negatief over de andere ouder, wat doe je hiermee?

  • Broertjes en zusjes mogen niet gesplitst worden.

  • Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf kiezen waar en bij wie ze van de ouders willen wonen.

  • Als je altijd ruzie hebt met de ouder bij wie je woont mag je bij de andere ouder gaan wonen.

 Achtergrondinfo voor docent: Op elke school zitten meerdere leerlingen met gescheiden ouders. Er wordt geschat dat 70.000 kinderen per jaar een scheiding van hun ouders meemaken. Er zijn leerlingen die zelf mogen kiezen bij wie ze wonen maar er zijn ook leerlingen voor wie die keuze gemaakt wordt.
Ouders met gezag blijven totdat hun kind de leeftijd van 18 jaar bereikt verantwoordelijk voor de keuzes wanneer het kind bij ieder van de ouders verblijft. Dat betekent niet dat een kind vanaf zijn/haar twaalfde niets heeft in te brengen. In de wet is vastgelegd dat in zaken die over minderjarigen gaan die 12 jaar of ouder zijn, de rechter niet beslist voordat de minderjarige in de gelegenheid is gesteld om zijn of haar mening kenbaar te maken. Dat betekent dus dat de rechter vanaf het moment waarop een kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, altijd de mening van de minderjarige zal laten meewegen in de beslissing.

Benodigdheden

pc en digibord

Bijlagen

n.v.t.

School

Fioretti College Veghel

Auteur

Linda Kanters

E-mail contactpersoon

Linda.kanters@voveghel.nl