Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kinderpardon

Toelichting

Moet Nederland alle kinderen van vluchtelingen een kinderpardon verlenen en investeren in hun burgerschapsbijdrage aan Nederland, of moet Nederland deze kinderen weren om de verzorgingsstaat beheersbaar te houden.Dilemma

Kinderpardon, regels volgen of kijken naar omstandigheden?

Botsende waarden

gelijkheid versus rechtvaardigheid

Schoolsoort/Niveau

  • VMBOGT

  • MAVO

Leerjaar

Vak

  • Nederlands

Thema’s/Bouwstenen

  • DemocratischeCultuur

  • Diversiteit

  • Identiteit

  • Macht en Inspraak

  • Solidariteit

  • Vrijheid en gelijkheid

Methode/Boek

Nieuw Nederlands 4 VMBO/GT (5e editie) leestekst uit de methode Nieuw Nederlands, editie 5, 4e-jaars MAVO, blz. 25

Werkvorm(en)

Les 1:

Leerlingen schrijven een artikel over het kinderpardon.

Docent geeft de kaders aan, hieronder een YouTube filmpje over het schrijven van een artikel en een pdf over, hoe schrijf je een artikel (van VO-content; de stercollectie).

https://www.youtube.com/watch?v=GKNvccsqv7I => schrijven van een artikel.

file:///C:/Users/nancy/Downloads/Schrijven%20-%20Artikel%20schrijven%20vmbo-kgt34.pdf => schrijven van een artikel.Les 2:

Leerlingen gaan in dialoog met centraal een artikel wat door hen zelf geschreven is. De klas of de docent kan een keuze maken of pak er willekeurig een uit de stapel. De dialoog aangaan kan met de gehele klas, of in groepen van 6-8 leerlingen.

Bijlage: Hoe voer ik een goede dialoog? 

De dialoog wordt door de groepen samengevat en met de klas gedeeld.

De conclusies worden klassikaal besproken.

De docent kan de verschillen in opvatting met de hele klas bespreken: aandacht geven aan hoe deze verschillen kunnen ontstaan.

De docent vat de dialogen samen en sluit af met conclusie.

Literatuur/filmpjes/websites

https://npofocus.nl/artikel/7942/wat-is-het-kinderpardon

https://www.trouw.nl/nieuws/wat-is-er-afgesproken-over-het-kinderpardon~b2d23c90/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://ind.nl/nieuws/Paginas/Criteria-overgangsregeling-kinderpardon-bekend.aspx

https://defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/migratie/2019/kinderpardon-nog-niet-in-lijn-met-kinderrechten-van-alle-gewortelde-kinderen/

https://nuenen.vvd.nl/nieuws/33735/akkoord-over-kinderpardon

Benodigdheden

Inleiding/overwegingen:
Moet Nederland alle kinderen van vluchtelingen een kinderpardon verlenen en investeren in hun burgerschapsbijdrage aan Nederland, of moet Nederland deze kinderen weren om de verzorgingsstaat beheersbaar te houden.

Moeten de regels omtrent het kinderpardon strikt gevolgd worden of kan hiervan afgeweken worden?

Als dat in het belang is van het kind?

Of moet er gekeken worden naar de individuele omstandigheden?

Of gaat beheersing van onze verzorgingsstaat voor?Bijlage: Hoe voer ik een goede Dialoog.


De dialoog aangaan

Wat is dat precies en wat betekent dat? De dialoog aangaan betekent in feite: samen in gesprek zijn, praten met elkaar, luisteren naar elkaar. Bij een dialoog zijn geen winnaars en geen verliezers, het gaat niet over gelijk hebben of gelijk krijgen, er is geen roddel, achterklap of gevecht.

Kenmerken van de dialoog zijn:

Er is gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners

Er is geen sprake van winnen of verliezen en de communicatie is hierop ook niet gericht

Er is bereidheid om open naar elkaar te luisteren

Ieder durft zijn mening te zeggen ook al is die mening afwijkend

Er is open communicatie: ook gevoelens worden gedeeld

Er is respect voor elkaars normen en waarden

Een dialoog is vaak effectiever dan de discussie aangaan met anderen. Discussies zijn veel meer gericht op het overtuigen van de ander.

Open communicatie

De dialoog is een prachtige vorm van open communicatie. Dat betekent dat gevoelens ook open worden gedeeld zelfs al zijn het negatieve gevoelens. Ieder mag zeggen wat hij erbij voelt maar houdt de verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens bij zichzelf.

Wie de dialoog kan voeren is ook in staat om de gevoelens van de ander te ontvangen zonder daar een oordeel over te hebben en zonder deze op zichzelf te betrekken. De ontvanger kan de gevoelens ook bij de ander laten liggen.


Spannend

Een dialoog voeren kan best spannend zijn. Verschillende normen en waarden kunnen op tafel komen. Het kan u of uw gesprekspartner soms ook raken. In die zin kan het confronterend zijn. Echter u beseft dat uzelf eigenaar bent van uw normen en waarden en dat de waarden en normen van uw gesprekspartner van de ander zijn. U bent verantwoordelijk voor uw eigen deel en u kunt loslaten. De ander is verantwoordelijk voor zijn/haar deel.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de dialoog zijn veiligheid en vertrouwen. Wederzijds respect is van belang. De juiste sfeer is een gezamenlijke verantwoordelijk van de gesprekspartners. Maar dat heeft te maken met bereidheid om uzelf op te stellen voor de ander. Uiteraard geldt dat voor alle gesprekspartners.  

Bron: https://www.desteven.nl/leerdoelen/persoonlijke-leerdoelen/communicatie-gesprekstechnieken-leerdoelen/dialoog

Bijlagen

n.v.t.

School

Munnikenheide College

Auteur

G.Broos

E-mail contactpersoon

gbroos@munnikenheidecollege.nl