Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kiezen we voor jongens en meisjes om militaire dienstplicht te vervullen vanaf het 18e jaar?

Toelichting

In het nieuws verscheen dat prinses Amalia op haar 18e verjaardag een uitnodiging krijgt voor militaire dienstplicht. Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Vanaf die dag krijgen alle meisjes van 17 jaar een brief over de dienstplicht. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 2 oktober 2018 aangenomen.

Dilemma

Zijn jongens of meisjes geschikt voor het leger?

Botsende waarden

Gelijkheid vs traditie

Schoolsoort/Niveau

  • PrO

Leerjaar

  • 4

Vak

  • Cultuur en Maatschappij

Thema’s/Bouwstenen

  • Democratische cultuur

  • Diversiteit

  • Vrijheid en gelijkheid

Methode/Boek

n.v.t.

Werkvorm(en)

Dialoog

Bij binnenkomst toon ik foto’s op het bord die in verband staan met het doel of het onderwerp n

De leerlingen zullen zich bij binnenkomst direct afvragen wat de foto’s betekenen en wat het verband is met de les.

Inhoud:
- Filmpje Jeugdjournaal.nl
- Op zoek gaan op laptop naar voor- en tegenargumenten en noteren op het bord. Waarom is het wel/niet beter als er ook meisjes in het leger zitten?
- Bespreken van de gevonden argumenten. Ben jij het hiermee eens of oneens. Eens is staan, oneens blijven zitten. Samen bespreken we de mening van de leerlingen.

Literatuur/filmpjes/websites

https://jeugdjournaal.nl/uitzending/53288-avondjournaal.html

https://jeugdjournaal.nl/uitzending/53288-avondjournaal.html

https://www.parool.nl/nederland/dienstplicht-nu-ook-voor-meisjes~b95f4708/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F

https://nos.nl/artikel/2353025-dienstplicht-nu-ook-voor-meisjes-prinses-amalia-krijgt-ook-een-uitnodiging.html

Benodigdheden

Digibord PC

Bijlagen

n.v.t.

School

Fioretti College Veghel PrO

Auteur

Alice van der Heijden

E-mail contactpersoon

Alice.vanderheijden@voveghel.nl