Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Integratie nieuwkomers: met of zonder hun gewoonten op grond van overtuigingen/geloof?

Toelichting

Leerlingen in de klas die vanwege geloof of andere overtuiging keuzes maken in het wel of niet eten van levensmiddelen tijdens een kookles. 

Dilemma

Integratie nieuwkomers met of zonder behoud van hun gewoonten vanuit overtuigingen of geloof?

Botsende waarden

Gelijkheid versus vrijheid

gelijkheid versus respect/tolerantie

Schoolsoort/Niveau

PrO

Leerjaar

1 en 2

Vak

Verzorging

Thema’s/Bouwstenen

Vrijheid en gelijkheid
Identiteit
Globalisering

Methode/Boek

n.v.t.

Werkvorm(en)

  1. Kringgesprek: brainstorm over het onderwerp.

  2. Het laten zien met toelichting van enkele bronnen(zie bronnen).

  3. Op de startpagina staan vragen en reacties. Leerlingen kunnen elkaar een vraag stellen en een reactie geven. De onderstaande website kan helpen bij het vormen van ideeën. Verwerking kan op collage of poster.

  4. https://www.startpagina.nl/v/eten-drinken/vraag/98078/kiezen-mensen-halal-voedsel-feite/

Literatuur/filmpjes/websites

Wat is halal vlees eigenlijk? https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/halal.aspx

Wikipedea: Moslims mogen alleen voedsel eten dat halal is. Soera De Koe 172-173 zegt hierover: ... De Koran stelt dat eten van vlees dat is gedood in naam van iemand anders dan God niet toegestaan is.

Duidelijke informatie van branche voor vlees: https://www.vleesmagazine.nl/industrienieuws/nieuws/2012/08/veel-gestelde-vragen-over-halal-10114388?_ga=2.105961347.1637039856.1574847400-1986389531.1574847400

Richtlijnen: https://www.huuskes.nl/actueel/voeding-de-islam-wat-mag-je-wel-en-niet-eten

Inburgeren en halal eten? https://www.dwarsliggers.eu/index.php/2016-04-03-16-33-59/sociologie/585-kritische-bedenkingen-bij-de-politiek-van-inburgering

Artikel uit AOB waarom wel begrip is voor afwijkende eetgewoonte bij medische noodzaak maar minder bij geloofsovertuiging of vrijwillige keuze. https://www.aob.nl/nieuws/juffrouw-wilt-u-ook-moslim-worden/

Proefschrift van Marietje Beemsterboer over Islamitsch onderwijs in Nederland http://www.uitgeverijparthenon.nl/parthenon_beemsterboer.html

Benodigdheden

pc en digibord

Bijlagen

n.v.t.

School

Fioretti College Veghel

Auteur

Petra Verleijsdonk

E-mail contactpersoon

john.stuijk@voveghel.nl