Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ingrijpen bij discriminatie van anderen of niets doen

Toelichting

In de tweede wereld oorlog waren er mensen die opkwamen voor gelijke rechten en bejegening van Joodse mensen. Deze mensen werden hiervoor vaak veroordeeld. Ook nu worden er mensen gediscrimineerd en proberen anderen hen te helpen wetend dat ze hierdoor mogelijk voor ‘gestraft’ worden.

Opkomen voor gelijkheid/ solidariteit conflicteert hier met veiligheid. Wanneer je ingrijpt in een situatie waarin een ander gediscrimineerd wordt, zou het zomaar kunnen dat jij daardoor in een onveilige situatie terecht komt. Wat doe je?

Dilemma

Ingrijpen bij discriminatie van anderen of niets doen (en kiezen voor eigen veiligheid)?

Botsende waarden

gelijkheid versus veiligheid

Schoolsoort/Niveau

VMBO-B
VMBO-K
MAVO

Leerjaar

3 - 4

Vak

Nederlands
Maatschappijleer

Thema’s/Bouwstenen

Vrijheid en gelijkheid
Macht en inspraak
Democratische cultuur
Identiteit
Diversiteit
Solidariteit
Globalisering
Denk-en handelwijzen

Methode/Boek

Nieuw Nederlands
Thema’s Maatschappijleer VMBO, Uitgeverij Essener 

Werkvorm(en)

Artikel schrijven voor de website en of facebook pagina van de school. Zie bijlage

Bijlagen

Bijlage 1.

 Werkvorm uitleg voor docent:

Opdracht artikel schrijven voor facebook/schoolkrant uitleggen (zie opdracht artikel) en bijlage ‘artikel schrijven’. Leg de doelgroep goed uit. (gebruik eventueel bijlage 2)              

Les 1.

  1. Klassikaal bekijken van de filmbeelden.

  2. Klassikaal bespreken van filmbeelden. Stel de vraag “Wat zou jij doen, als jij in deze situatie zou verkeren? Zou je ingrijpen of niet?” Docent is gespreksleider.

Les 2/huiswerk

Leerlingen gelegenheid bieden om op websites achtergrondinformatie te zoeken voor het schrijven van het artikel. De leerlingen schrijven individueel een artikel voor de schoolkrant of een pagina van de website van school.

Bij les 1 geven leerlingen hun eerste mening, met het schrijven van het artikel geven leerlingen hun uitgestelde mening. Dit is het doel van deze opdracht. Door vergaren van informatie en verdieping in diverse perspectieven krijgen leerlingen de kans om een meer genuanceerde en weloverwogen mening te vormen. 

Les 3

Klassikaal bespreken van de uitkomsten van de artikelen. De docent stuurt aan op bespreken van de verschillen tussen ‘eerste mening’ en ‘uitgetelde mening” van de leerlingen en de verschillen onderling.

 Opdracht artikel voor de schoolkrant.

Je gaat een artikel schrijven voor de website en/of facebook pagina van jouw school.

Jij bepaalt zelf wat je in het artikel gaat schrijven maar de onderstaande onderwerpen moet je er in verwerken.

Je hebt in de klas de filmpjes over Davron en Anne Frank bekeken en je verdiept in het onderwerp. Hiervoor heb je gesprekken gevoerd met de klas en je hebt informatie opgezocht.

Onderwerpen:

  • Welke overeenkomsten heb je gezien in de filmpjes over Davron en Anne Frank?

  • Vertel iets over de slachtoffers en daders, wie zijn dit volgens jou? Wat doen ze?

  • Zijn er ook mensen die de slachtoffers te hulp schieten/ ingrijpen in deze situatie? Wie zijn dit en waarom doen ze dat?

  • Wat zou jij doen? Ingrijpen/helpen of niet? Leg uit waarom je dit zou doen.

  • Wat dacht je voordat je het artikel schreef en hoe denk je er nu over? Zit daar verschil in? Hoe komt dat?

  • Zoek op internet 1 bijpassend plaatje en voeg dat toe aan je artikel.

  • Controleer je werk op spelfouten.

  • Het artikel heeft minimaal 800 woorden.

Bijlage 2.

Hoe schrijf ik een artikel (informatie voor de leerling)

 (bron: https://sites.google.com/site/liebregtsknip/schrijven)

 Voorbereiding

Wat is het doel van het artikel? Amuseren, informeren of overtuigen?
Wat wil je de lezer vertellen? Wat is de hoofdgedachte van je onderwerp?
Wat is je invalshoek: een historische benadering, een actuele benadering, een maatschappelijke benadering of een technische benadering?

De situatie

Wie is (zijn) je lezer(s): iemand die je kent?
Wat zou de lezer graag over het onderwerp willen weten?

Het onderwerp

Weet ik voldoende over het onderwerp?
Om op deze vraag een antwoord te geven kun je bijvoorbeeld informatie opzoeken, gaan brainstormen en een woord-web maken

De lezers

Vraag je docent voor welke doelgroep je het artikel gaat schrijven:
Gebruik je moeilijke begrippen, leg deze dan uit

Het artikel schrijven

Schrijf een proefversie van je artikel.

Geef je artikel de volgende opbouw:


Titel: bedenk een titel.

Inleiding
Introduceer je onderwerp. Je kunt dit doen vanuit een voorbeeld, een aanleiding, de geschiedenis of de actualiteit. 

Middenstuk
Beschrijf hier de onderwerpen.

Slot
Maak een passend einde aan je artikel. Beschrijf hier jouw mening en conclusie. Dat is wat de lezer onthoudt.

Lees het artikel nog eens goed door. Contoleer op spelfouten. Controleer of je alle onderwerpen hebt beschreven. Staat jouw mening er duidelijk in?

Heb je een passende afbeelding toegevoegd? Tel tot slot de woorden. Schrijf nu je definitieve artikel. Voldoet je artikel aan alle eisen, lever deze dan digitaal in bij jouw docent.

 Extra achtergrondinformatie voor de docent:

Een vooroordeel is een vaak negatieve mening die niet op feiten is gebaseerd. Bijvoorbeeld: Nederlanders zijn krenterig, Belgen zijn dom, dikke mensen zijn gezellig en gehandicapten zijn zielig. Zijn alle Nederlanders krenterig en zijn alle dikke mensen gezellig? Natuurlijk niet. Bij discriminatie wordt er onderscheid gemaakt op grond van kenmerken die er niet toe doen. Toen in Duitsland Hitler aan de macht was, mochten joodse mensen niet in bepaalde winkels komen. Nu is het voor Marokkanen in Nederland moeilijker een baan te vinden dan voor Nederlanders. Dat is discriminatie, vroeger en nu. (Amnesty International)

 Discriminatie kan op verschillende manieren zichtbaar zijn. Pesten, schelden/ opmerkingen of grappen maken ten koste van een ander kan discriminerend zijn. Racistische graffiti kan beledigend of kwetsend zijn. Buitensluiten van mensen bijvoorbeeld in een winkel anders behandeld worden dan anderen, of de uitspraak ‘Deze regel geldt helaas niet voor jou maar wel voor ……’.

School

Munnikenheide College

Auteur

onbekend

E-mail contactpersoon

onbekend