Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Engels als voertaal in Nederland

Toelichting

Met internationalisering en toenemende migratie wordt een vreemde taal spreken steeds belangrijker. Het bespreken van visies hierop.

Dilemma

Engels als voertaal binnen Nederland met het oog op internationalisering?

Botsende waarden

doelmatigheid versus behoudendheid

traditie versus doelgerichtheid

Schoolsoort/Niveau

  • VMBOB

  • VMBOK

  • VMBOGT

Leerjaar

  • 2

Vak

  • Engels

Thema’s/Bouwstenen

  • Democratische Cultuur

  • Globalisering

  • Identiteit

  • Vrijheid en Gelijkheid

Methode/Boek

Stepping Stones, niet gebonden aan een specifiek hoofdstuk. Dit dilemma kan ook gekoppeld worden aan Newsround (algemeen Engels nieuws).

Werkvorm(en)

Dialoog met behulp van stellingen (1 lesuur). Werkvorm zie uitleg bij benodigdheden

Literatuur/filmpjes/websites

https://www.rug.nl/about-ug/video/archive/2017/shoptalk-de-verengelsing-van-de-nederlandse-taal


https://www.anv.nl/nieuws/nieuwe-leerstoel-gecorrigeerde-culturele-markteconomie/

Benodigdheden

Werkvorm: Dialoog met behulp van stellingen (1 lesuur)
1. Verdeel de klas in twee ruimte : 1 ruimte “mee eens” en 1 ruimte “mee oneens”. Leg het dilemma uit aan de leerlingen. 10 min
2. Laat elke leerling een stelling verzinnen (en noteren op papier) aan de hand van het dilemma. 10 min
3. Verzamel de stellingen en lees deze er één voor. Vraag vervolgens aan de leerlingen om in één van de vakken te gaan staan. Geef uit elk vak 1 leerling het woord en laat deze leerling vertellen waarom hij/zij in dit vak staat. Vraag hierbij steeds aan 1 leerling uit het andere vak om hier op te reageren. Leidt deze dialoog en vat de uitkomst samen. Herhaal deze werkvorm en bespreek enkele stellingen. 20 min
4. Vraag de leerlingen om weer plaats te nemen en vraag hen om nu voor zichzelf te noteren hoe ze over het dilemma denken. Laat hen de volgende vragen beantwoorden:
Heb je een andere mening dan bij aanvang van deze les? Ja, wat is het verschil en hoe komt dat? Nee, is je mening hetzelfde of versterkt en hoe komt dat? 10 min

Voorbeeldstellingen:
• Met internationalisering en toenemende migratie wordt een vreemde taal spreken steeds belangrijker.
• Als Engels de voertaal wordt verdwijnt de Nederlandse cultuur.
• Steeds meer ontwikkelingen gaan in het Engels, het is belangrijk is het dat steeds meer in het Engels verwerkt wordt binnen Nederland.
• Als Engels de voertaal wordt sluit je Nederlandse mensen die deze taal niet goed beheersen buiten.

Spreektaal tijdens deze les mag zowel Engels als Nederlands zijn.

Bijlagen

n.v.t.

School

Munnikenheidecollege

Auteur

S.Borburgh

E-mail contactpersoon

sborburgh@munnikenheidecollege.nl