Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Coronavirus bestrijden via gecontroleerde groepsimmuniteit of via regelgeving/beperkingen van de vrijheid?

Toelichting

In maart 2020 werd door de overheid bepaald dat via groepsimmuniteit het coronavirus zou worden overwonnen. Na enkele maanden zijn we nog steeds ver weg van de realisatie van een groepsimmuniteit. Waarom kiezen we voor een gecontroleerd verloop van het coronavirus? 

Dilemma

Corona bestrijden door regels of natuurlijk verloop/groepsimmuniteit?

Botsende waarden

Eensgezindheid versus zelfbepaling

vrijheid versus veiligheid

Schoolsoort/Niveau

PrO

Leerjaar

4

Vak

Mentorles

Biologie

Thema’s/Bouwstenen

Diversiteit
Solidariteit
Globalisering

Methode/Boek

n.v.t.

Werkvorm(en)

 1. Uitzending kijken over Corona virus (NOS jeugdjournaal)

 2. Gesprek “wat is Corona”

 3. Lijst maken met belangrijke afspraken:

  1. Niezen/ hoesten in de ellenboog

  2. Papieren zakdoekjes gebruiken

  3. Handen wassen met zeep

  4. Grote groepen mensen vermijden

  5. Preventief thuis werken met klachten

 4. Kunnen we een oplossing bedenken? (Muurkrant)

 5. Wat zou jouw advies zijn als je minister president zou zijn?

Literatuur/filmpjes/websites

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2326871-veel-extra-maatregelen-tegen-corona-scholen-blijven-open.html

https://jeugdjournaal.nl/zoeken/?q=corona

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vanuit RIVM en ministerie van volksgezondheid zijn maatregelingen genomen om het virus in te dammen. Tot eind maart zijn deze strenge maatregelingen van kracht.

Actuele stand van zaken volgens het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

Groepsimmuniteit: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/groepsimmuniteit

Benodigdheden

pc en digibord

Bijlagen

n.v.t.

School

Fioretti College Veghel

Auteur

Janneke van Vught

E-mail contactpersoon

Janneke.vanvught@voveghel.nl