Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Coronaregels: zegen of vloek?

Toelichting

Nieuwsberichten van rave partys  waarbij jongeren de  coronaregels niet opvolgen.

Dilemma

Coronaregels: zegen of vloek? Je houden aan regels die de overheid stelt bij de aanpak van corona of je eigen regels bepalen.  

Botsende waarden

Persoonlijke vrijheid versus gemeenschapszin

Schoolsoort/Niveau

PrO

Leerjaar

2

Vak

C&M

Thema’s/Bouwstenen

Vrijheid en gelijkheid
Macht en inspraak
Democratische cultuur
Solidariteit
Digitaal samenleven
Globalisering
Denk- en handelwijzen

Methode/Boek

Werkvorm(en)

Stellingen:

 1. Ik hou rekening met de coronamaatregelen.

 2. Als er een medicijn wordt gevonden hebben jongeren er mee recht op dan ouderen.

 3. Elk gezin moet één keer per week een maaltijd langsbrengen bij iemand die alleen woont.

 4. Het 8 uurjournaal moet één keer per week enkel positief nieuws verkondigen.

 5. Docenten moeten fysiek lesgeven aan kinderen die digitaal onbereikbaar zijn.

 6. Als in een stad veel mensen het virus krijgen moet de stad helemaal op slot.

 7. Iemand die misschien besmet is moet verplicht worden om thuis te blijven.

 8. Ik vind het allemaal overdreven met de coronamaatregelen.

 9. De coronamaatregelen zijn teveel op mensen gericht met financiële zekerheid.

 10. School moet dit jaar verder gaan in de zomervakantie.

 11. Een totale lockdown tijdens een pandemie is beter dan alleen beperkende maatregelen.

 12. Kaartjes van evenementen die door de coronacrisis niet doorgaan moeten door de overheid worden vergoed

 13. Alle landen in Europa moeten dezelfde coronamaatregelen instellen

 14. Van mensen die de coronamaatregelen schenden moet het paspoort een jaar worden ingenomen

Benodigdheden

pc en digibord

Bijlagen

n.v.t.

School

Fioretti College Veghel

Auteur

Monique Beekmans

E-mail contactpersoon

Monique.Beekmans@voveghel.nl