Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Coronaregels respecteren of niet?

Toelichting

De scholen gaan (gedeeltelijk) weer open na een sluiting vanwege het Corona virus. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor de te nemen maatregelen.  Leerlingen hebben hun sociale contacten gemist en zijn blij elkaar weer te kunnen ontmoeten.

Dilemma

Kies je ervoor om je te houden aan de regels van RIVM of kies je ervoor om je vrienden te troosten/ begroeten door middel van een omhelzing?

Botsende waarden

vrijheid versus veiligheid

Schoolsoort/Niveau

VMBO-B
VMBO-K
MAVO

Leerjaar

1 - 2 - 3 - 4

Vak

Mentorlessen

Thema’s/Bouwstenen

Vrijheid en gelijkheid
Macht en inspraak
Democratische cultuur
Identiteit
Solidariteit

Methode/Boek

n.v.t.

Werkvorm(en)

Dialoog.

Faciliteer en bewaak een democratisch en veilig klimaat in de klas. Zorg er voor dat elke leerling vrij zijn/ haar eigen mening kan geven.

Houd rekening met mogelijke gevolgen van gebeurtenissen die in deze periode een rol hebben gespeeld. Ben je je er als docent van bewust dat dit onderwerp gevoelig kan zijn, niet alle leerlingen zullen actief kunnen deelnemen aan het gesprek. Geef leerlingen de ruimte om niet te hoeven reageren en spreek uit dat je na de les bereikbaar bent als leerlingen hier (individueel) op terug willen komen. Wellicht is het raadzaam om na afloop zo nodig ouders, mentoren en andere collega’s op de hoogte te stellen van deze les.

  1. Moedig leerlingen aan hun opvattingen over het onderwerp te delen, geef elke leerling ruimte.

  2. Nodig leerlingen uit hun opvattingen met elkaar te delen.

  3. Moedig leerlingen aan om hun eigen opvattingen te vormen, gebruikmakend van de input van anderen en de informatie uit de bronnen. Deel de informatie op een wijze die passend is voor de groep (zelf laten lezen/ samen doornemen in klassengesprek)

  4. Stimuleer leerlingen om hun opvattingen te onderbouwen met morele opvattingen.

  5. Stimuleer leerlingen om op de gevoerde dialoog te reflecteren. Is er een verandering in eerste opvatting en huidige opvatting?

Literatuur/filmpjes/websites

Zie bijlage

Benodigdheden

Bronnen eventueel digibord (bronnen samen lezen, filmpje samen bekijken)

School

Munnikenheide College

Auteur

N. Jochems/A.Tilli

E-mail contactpersoon

onbekend