Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Big brother is watching you, geeft dat een gevoel van veiligheid?

Toelichting

Zorgen beveiligers (zichtbaar in bijvoorbeeld een winkelcentrum) en cameratoezicht voor het gevoel van veiligheid of ervaar je een gevoel van aantasting van privacy?

Dilemma

Big brother is watching you, geeft dat een gevoel van veiligheid of ervaar je aantasting van privacy?

Botsende waarden

Veiligheid versus recht op privacy

Schoolsoort/Niveau

 • vmbo-b

 • vmbo-k

 • vmbo-gt

 • mavo

Leerjaar

 • 3

 • 4

Vak

 • dienstverlening en producten

 • maatschappijleer

Thema’s/Bouwstenen

 • Democratische cultuur

 • Identiteit

 • Vrijheid en gelijkheid

Methode/Boek

Dubbelklik(D&P) , maatschappijleer geen methode

Werkvorm(en)

Dialoog: Essentieel voor dialoogoefening is dat gestart wordt met het verkennen van ideeën d.m.v. de dialoog. De dialoog onderscheidt zich van de discussie doordat de leerlingen luisteren naar ieders inbreng van ideeën en elkaar bevragen op de precieze bedoeling van die ideeën. De dialoog kenmerkt zich doordat de leerlingen/docent vragen stellen als: hoe bedoel je dat precies? wat kun je er nog meer over vertellen? Wat ik nog niet helemaal snap is… hoe moet ik dat precies zien?
Werkvorm: Dialoog met praatsteen.
Zet de leerlingen voor het gesprek in een cirkel, met of zonder tafel, en leg een steen in het midden van de cirkel. Vertel het moreel dilemma of schrijf het op het bord.
Laat elke leerling zijn mening noteren op papier, deze mening hoeft niet gedeeld te worden.
Reik de leerlingen de bronnen aan of laat hen zelf op zoek gaan naar informatie over het dilemma.
Leg vervolgens de spelregels over het gesprek uit:
· Alleen diegene die de steen in handen heeft kan iets zeggen.
· Als je klaar bent met spreken mag de steen terug in het midden leggen, of doorgeven aan iemand die je graag het woord wil geven.
· Als je iets wil zeggen kun je de steen in het midden van de cirkel oppakken of wachten tot je de steen van iemand anders krijgt.
· Als je de steen krijgt, mag je jouw mening delen met de anderen maar ook reageren op de mening van de anderen.
· Terwijl iemand anders spreekt luister je met al je aandacht en respect.
· Verduidelijk voor de groep waarom je zegt wat je zegt en wat je onderliggende motivatie is.
Aan het einde van de dialoog laat je elke leerling opnieuw zijn mening noteren op papier. Is er een verschil? Laat de leerlingen nadenken over wat de verschillen zijn en hoe dat komt. Nodig hen uit om hun bevindingen te delen.

Literatuur/filmpjes/websites

https://www.trouw.nl/nieuws/cbs-minder-mensen-geven-aan-zich-onveilig-te-voelen~b1939074/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overvallen-straatroof-en-woninginbraak/regels-cameratoezicht
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

Benodigdheden

Klaslokaal, stoelen in kring geplaatst, digitale middelen voor de bronnen, digibord /schrijfbord

Bijlagen

n.v.t.

School

Munnikenheide College

Auteur

M.Jakobs

E-mail contactpersoon

mjakobs@munnikenheidecollege.nl