Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Beschikken over eigen leven?

Toelichting

Sluiten wij door onze wetgeving over vrijwillige levensbeëindiging mensen met een sterke wens om over het eigen leven te beschikken buiten of helpen we hen hiermee?

Dilemma

Mag je over je eigen leven beschikken als jij vindt dat de kwaliteit van je leven onvoldoende is?

Botsende waarden

keuzevrijheid versus zelfbeschikking

zelfbepaling versus zorgzaamheid (overheid)

Schoolsoort/Niveau

VMBO-B
VMBO-K
MAVO

Leerjaar

3 - 4

Vak

Zorg & Welzijn

Thema’s/Bouwstenen

Vrijheid en gelijkheid
Democratische cultuur
Identiteit

Methode/Boek

Edu4all, profielmodule mens en zorg, werken bij gezinnen met een hulpvraag

Werkvorm(en)

Dialoog met behulp van meningenposter:

! Belangrijk:
Ben je je er als docent bewust van dat dit onderwerp gevoelig kan zijn, niet alle leerlingen zullen en kunnen actief deelnemen aan het kringgesprek.
Geef leerlingen de ruimte om niet te hoeven reageren en spreek uit dat je na de les bereikbaar bent als leerlingen hier (individueel) op terug willen komen. Wellicht is het raadzaam om na afloop zo nodig ouders, mentoren en andere collega’s op de hoogte te stellen van deze les.

Benodigdheden

Pc's, iPads, digibord. Post-it, papier, pen, potlood

Bijlagen

Zie document

School

Munnikenheide College

Auteur

Mevr. Y Moors

E-mail contactpersoon

onbekend