Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Beledigen op sociale media: toestaan of verbieden? 

Toelichting

Op sociale media is het mogelijk om elkaar te beledigen, pesten, discrimineren etc. Vallen alle meningen onder de vrijheid van meningsuiting?

Dilemma

Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting op social media?

Botsende waarden

Vrijheid van meningsuiting versus verantwoordelijkheid / respect

Schoolsoort/Niveau

PrO

Leerjaar

1 t/m 7

Vak

Nederlands

Thema’s/Bouwstenen

Vrijheid en gelijkheid
Macht en inspraak
Democratische cultuur

Methode/Boek

n.v.t.

Werkvorm(en)

Klassengesprek met ondersteund met beeldmateriaal

Inspringdiscussie

 1. Start de les met de website https://www.stoppestennu.nl/online-pesten-online-gevaren-jongeren-0

 2. Ga in gesprek over de vele manieren van online pesten en de gevaren ervan.

 3. Probeer in de klas te bewerkstellingen dat de leerlingen zich inbeelden dat ze behoren tot de doelgroep, pester of gepeste. Ga in dialoog met de leerlingen en benoem de uitkomsten.

 4. Gebruik de website voor meerdere mogelijkheden:

  • Bellen, chatten of mailen over online pesten (cyberpesten)?

  • Advies voor scholen en leerkrachten tegen cyberpesten

  • Advies voor slachtoffers van cyberpesten

  • Blog digitaal pesten

  • Cyberpesten strafbaar?

  • Deel jouw verhaal met de TV, radio of magazines

  • Eén van mijn leerlingen is een cyberpester. Wat nu?

  • Eén van mijn leerlingen wordt gecyberpest. Wat nu?

  • Feiten en cijfers

  • Gevolgen van cyberpesten

  • Hulp nodig?

  • Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten

  • Opleiding & Training

  • Spreekbeurt cyberpesten

  • Tips

  • Veilig browsen online met je kind

  • Wat is trolling?

  • Welke vormen kan cyberpesten aannemen?

  • Wie wordt gecyberpest? Inzichten en tips

  • Workshops & Gastlessen

Conclusie

Concluderend kan pesten strafbaar zijn, maar dan moet het wel gaan om een extreme vorm van pesten, waarbij wordt voldaan aan een delictsomschrijving in het Wetboek van Strafrecht. Het is verstandig om zoveel mogelijk bewijs vast te leggen als je denk dat er sprake is van strafbaar handelen. Als je via het internet wordt gepest kan je ook derden, zoals providers, verzoeken om schadelijke content van het internet te verwijderen of de gegevens van een anonieme pester te verstrekken. In de praktijk worden scholen bijna nooit aansprakelijk gesteld voor het niet stoppen van pesten, want ze hebben geen resultaatverplichting om pesten te voorkomen. Recent is de zorgplicht van scholen wel verscherpt doordat het wetsvoorstel Sociale Veiligheid op School in werking is getreden, zodat scholen verplicht verantwoording moeten afleggen over de resultaten van hun inspanningen om pesten te voorkomen. 

Benodigdheden

PC
Digibord

Bijlagen

n.v.t.

School

Fioretti College Veghel

Auteur

Ted van de Wielen

E-mail contactpersoon

Ted.vanderwielen@voveghel.nl