Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Alcohol onder 18 jaar weer toestaan? 

Toelichting

Vrijheidsbeperking versus veiligheid. Heeft de verhoging van de alcoholleeftijd alleen geleid tot een verschuiving van alcohol-locatie? Dronken ze in 2013 hun biertje of wijntje in de kroeg, maar nu (zonder toezicht van volwassenen) in het park of op hun eigen zolderkamer? Hoe verhoudt deze vrijheidsbeperking zich tot hun veiligheid?

Dilemma

Alcohol (weer) toestaan voor jongeren onder de 18 jaar?

Botsende waarden

keuzevrijheid versus veiligheid

Schoolsoort/Niveau

VMBO-K
MAVO

Leerjaar

2

Vak

Biologie

Thema’s/Bouwstenen

Denk- en handelwijzen

Methode/Boek

Biologie voor jou (Malmberg) K - G/T hoofdstuk 6 Alcohol en cannabis

Werkvorm(en)

Dialoog

Jouw rol als docent
Wist je dat jouw houding invloed heeft op de wijze waarop de leerlingen reageren op het onderwerp alcohol? Dat ze geremd kunnen worden, zich niet serieus genomen kunnen voelen of dat ze zich juist begrepen voelen en uitgenodigd voelen om te vertellen over hun ervaringen en wellicht angsten. Het is om die reden belangrijk om na te denken wat uw eigen houding eigenlijk is ten opzichte van alcohol.

Tips docenthouding:

  • 1 Ben je bewust van je eigen houding ten opzichte van alcohol.

  • 2 Zorg dat je een open houding aanneemt tijdens het bespreekbaar maken van het dilemma. (oordeelvrij)

  • 3 Zorg voor een veilige sfeer in de klas, maak afspraken hoe met elkaar om te gaan tijdens de dialoog.

  • 4 Laat elke leerling zijn mening over dit dilemma (anoniem) opschrijven en inleveren bij jou.

  • 5 Deze meningen gebruik je anoniem als de dialoog stil valt.

  • 6 Accepteer het standpunt van de leerlingen.

  • 7 Nodig de leerlingen uit om met elkaar de bestudeerde lesstof te delen en te bespreken.

  • 8 Start de dialoog met een open vraag en voorkom dat de leerlingen die zich positief uitlaten over alcoholgebruik onder de 18 jaar, geen podium krijgen.

  • 9 Leidt de dialoog en zorg dat alle inzichten gedeeld worden.

  • 10 Sluit af met individueel opschrijven van de uitgestelde mening.

Literatuur/filmpjes/websites

www.alcoholinfo.nl (Trimbos instituut)

Artikel: Pubers en drank: Hoe zit dat na vijf jaar alcoholverbod voor 18-? (zie bijlage)

Benodigdheden

Laptop/ipad, digibord, lokaal om de dialoog te voeren

School

Munnikenheide College

Auteur

Dhr. Matthijssen, N. Jochems, A. Tilli

E-mail contactpersoon

onbekend