Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Afschaffen zwarte Piet?

Toelichting

De vraag bevat een spanning tussen respect voor gevoelens en respect voor de waarde van traditie.

Dilemma

Moeten we zwarte Piet afschaffen om rekening te houden met mogelijke gevoelens van discriminatie of houden we vast aan onze traditie?

Botsende waarden

traditie versus solidariteit

Schoolsoort/Niveau

VMBO-B
VMBO-K
MAVO

Leerjaar

1 - 2

Vak

Mens en Maatschappij

Thema’s/Bouwstenen

Vrijheid en gelijkheid
Macht en inspraak
Democratische cultuur
Identiteit
Diversiteit
Solidariteit
Globalisering

Methode/Boek

Plein M, leerjaar 1 C3.4, leerjaar 2 C2.2 /C4.3

Werkvorm(en)

Dialoog (zoals geoefend in les Nederlands), klassengesprek met gebruik van werkvorm placemat-discussie

Benodigdheden

Dialoog.

Docent is gesprekleider.

Het format ‘placemat discussie’ wordt gebruikt als hulpmiddel bij de voorbereiding voor de leerlingen.
Leerlingen kunnen zich in viertallen voorbereiden.
De nieuwsartikelen kunnen getoond worden aan de leerlingen, klassikaal gelezen worden, of als aanvullende informatie gebruikt worden door de docent.

Bijlagen

Placematdiscussie

Elke viertal krijgt een blanco, A3 formaat, papier. 

1. Teken op het (digi-)bord een cirkel in het midden van het 'papier'. Hierin ga je straks schrijven, dus zorg voor voldoende ruimte.

2. Trek vanuit deze cirkel vier lijnen naar de hoeken van het formulier. Je hebt nu vier schrijfvelden.

 3. Laat de leerlingen deze afbeelding overnemen.

 4. In de cirkel schrijf je het dilemma. De leerling nemen dit niet over.

5. Elke leerling van de groep krijgt een eigen kleur pen/viltstift. Hiermee schrijft hij/zij in haar eigen tekst-vak hoe hij/zij denkt over het dilemma.

6. De leerlingen gaan in de viertallen in dialoogvorm in gesprek over het dilemma.

7. De leerlingen noteren de uitkomst van dit geprek in het middenvlak, de cirkel.

8. de groepen delen hun uitkomsten met de klas.

Dialoog. Docent is gesprekleider. Het format ‘placemat discussie’ (bijlage) wordt gebruikt als hulpmiddel bij de voorbereiding voor de leerlingen. Leerlingen kunnen zich in viertallen voorbereiden. De nieuwsartikelen kunnen getoond worden aan de leerlingen, klassikaal bekijken, of als aanvullende informatie gebruikt worden door de docent.

School

Munnikenheide College

Auteur

L. Horn (LHN)

E-mail contactpersoon

onbekend